FORGOT YOUR DETAILS?

Крум Новаков – Кумата

До края на XIX век българските планини са били непознати на обществеността. В тях са се срещали само хора, извършващи стопанска дейност, като животновъдство, земеделие и добив на дървени материали.

В началото на XX век започва все по-мощно да се чува призивът на Алеко Константинов “Опознай родината, за да я обикнеш!”. Този апел е чут в учебните заведения, в държавните и общински администрации, в научните институти, в културните и духовни среди.

През 1908 г. група ученици в гр. Русе основават Ученическо д-во ” Геолог”. През 1911 г. то е преименувано на Туристическо д-во “Дунав”. Същата година през м. ноември дружеството поема инициативата и образува Съюз на юношите туристи в България – ЮТС, със седалище в гр. Русе, а д-во “Дунав” става клон на учредения съюз.

Един от учредителите на ЮТС Петър Христов заминава в София, където на 25 октомври 1913 г. събира малка група (9 души) предимно ученици и учредява софийския клон “Витоша” към ЮТС. Между тях е и Крум Новаков – Кумата, 15-годишен ученик в София, родом от гр. Враца.

По време на войните, съвсем понятно, младата, току-що проходила туристическа дейност замира. Това в най-голяма степен важи за членовете на ЮТС. Те са притеснени, изплашени, разколебани, в безпътица. След края на войната се полагат усилия за съживяване на организационната дейност в ЮТС. Младата ни начеваща интелигенция, юношите от учебните заведения, търси опора в безкористния градивен стремеж към приоблачните планински върхове.

Така в софийския клон “Витоша” към ЮТС в началото на 1919 г. са извършени промени и в ръководството, като начело застава Крум Новаков – Кумата. Членският състав се увеличава до над 500 души.

Излетите до близките планини добиват масов характер и все по-настойчиво се издига апел за построяване на юношески туристически дом-хижа на Витоша. Главен идеолог и инициатор за това предстоящо младежко строителство е Кумата.

Ще припомним един малко известен факт, който заслужава да се помни. На първия след войните редовен конгрес на ЮТС, състоял се през 1919 г. в гр. София, Кумата прави предложение при срещите по пътеките в планините хората да се поздравяват със “Здравей”, “Здравейте”. Това предложение е прието с бурни овации. То съществува вече един век и е любим поздрав на всички, тръгнали по нашите планини, без да знаят неговия автор.

На този конгрес Крум Новаков настоятелно предлага да се започне организационна дейност, да се потърсят финансови възможности, да се проведе разяснителна дейност за привличане на доброволци в изграждането на юношеска туристическа хижа.

Той е един от първите организирани туристи през първите години, когато туристическото движение и хижестроителството започнаха да добиват обществена значимост. В това отношение заслугата на Кумата е неоспорима.

Кой е Крум Новаков, наричан от най-близките си другари още от детските му години Кумата. Откъде произлиза това име? Като съвсем малък, когато го питали как се казва, тъй като не е могъл да изговаря буква “Р”, той отговарял “Кум” вместо Крум.

През 1920 г. заминава за Виена, за да продължи образованието си. Поддържа активна кореспонденция с приятелите си в България, с които споделя своите планове за родния туризъм и за изграждането на голяма юношеска хижа на Витоша.

Пребродил и опознал родните планини, бленува в далечна Виена за приоблачните върхове на Алпите. През лятната ваканция на 1921 г. заминава за Тирол с неколцина другари. На 2 август пристигат в красивия долина Йоцтал. На 8 август Кумата с двама другари изкачва връх Лохкогел (3045 м). След кратка почивка групата се разделя и поема обратно по три различни маршрута с желание да намерят алпийски еделвайс. Крум Новаков е имал желание да изпрати това планинско цвете на приятелите си в България като поздрав от Австрийските Алпи. Вечерта Крум не се завръща в изходния пункт. След два дни е намерен, паднал в пропаст под върха, където е загинал.

Сега Кумата почива в църковния двор на селището Лaнгенфелд (Langenfeld) между гробовете на други загинали алпинисти.

Строителството на юношеската туристическа хижа в Северозападния дял на Витоша, при надморска височина 1725 м, започва още в 1921 г. Избраното място е обзорно и дава просторен изглед чак към върховете на Западна Стара планина, Люлин и западните склонове на Витоша. Още в самото начало хижата е наречена “Кумата”, в памет и като спомен за Крум Новаков – пръв инициатор за построяването й. Разположена е на кръстопът, през който минава пътеката от Златните мостове за Черни връх (2290 м) и високообиколната планинска пътека. Първоначалният проект за хижата е изготвен от арх. Владимир Весов. По него тя е на 210 кв.м, на три етажа с 14 стаи.

С финансови средства, дарени от туристите не само в София, но и от други краища на страната и с много дни доброволен, безплатен труд, младежите преодоляват трудности от различен характер и през 1927 г. хижата е тържествено осветена. След неколкократни разширявания и надстройки сега двуетажната сграда се стопанисва от БРТД АД по договор с БТС и софийското туристическо д-во “Черни връх” и е една от най-посещаваните хижи на Витоша.

Другарите и съратниците на Крум Новаков нарекоха хижата на негово име – “Кумата”. Така бе изпълнен и клетвеният обет, породен в сърцата на неговите съидейници, събрани да почетат паметта му след неговата гибел:

“На красиво място, с нестихваща грижа
ние твоите другари ще построим хижа,
за да те помни туризма роден
и да се тачи твоя стремеж благороден
на Витоша твоя идея и наша грижа”.

TOP